Nog verder gaan

Maak van je bedrijf een voorbeeld speler in het behoud van de biodiversiteit door een geïntegreerde aanpak te ontwikkelen.

Een schuilplaats voor de superhelden uit onze tuinen is een eerste, belangerijke stap.

U kan nog verder gaan om de biodiversiteit op u werkplek te bevorderen.

Met de hulp van onze partners, kunnen wij u gepersonaliseerde oplossingen aanbieden.  Dit gaat van een ‘biodiversiteit’-diagnose, tot de aanleg en het duurzaam onderhoud van uw groene zones.

Nature in progress

Maak een ‘biodiversiteit’ diagnose van uw bedrijf.

Omdat ze dezelfde bezorgdheid hebben als hun klanten, en aantonen dat ze er ook echt iets tegen doen, ontwikkelen duurzame bedrijven een niet te verwaarlozen concurrentievoordeel.  De biodiversiteit kan het symbool worden van de maatschappelijke betrokkenheid van uw bedrijf.

Doelen :

  • Stel een strategie voor die streeft naar een voortdurende verbetering van de Natuur voetprint van uw bedrijf.
  • Maak uw acties ten voordele van de natuur bekend aan de hand van een professionele fotoreportage.

Meer weten : Michel Fautsch – 0495 94 06 89 – www.natureinprogress.be

Nature in progress
Cédric Brisbois (Luik – Namen – Luxemburg)

Cédric Brisbois (Luik – Namen – Luxemburg)

Bied niet alleen een onderdak aan, schenk hen ook de kost.

Indien u verder wilt gaan in uw BeeWelcome ervaring, dan kunnen we u verschillende types natuurlijke aanpassingen voorstellen, die van u externe ruimtes echte schuilplaatsten maakt voor de biodiversiteit.

Doelen :

Uw groene zones op een duurzame en ecologische manier aanleggen en onderhouden.

  • Leg een bloeiweide aan.  Een bloeiweide is een biotoop op zich die een grote diversiteit van planten en dieren, die met elkaar verbonden zijn, aantrekt.
  • Leg een vrije haag aan.  In een vrije haag, vindt elke struik zijn plaats om te groeien en te bloeien.  Ze heeft als doel vogels, insecten en kleine zoogdieren aan te trekken, ze te voeden en een schuilplaats aan te bieden.

Meer weten : Cédric Brisbois – 0473 46 10 66 – brisboiscedric@hotmail.com

Red Forest (Brussel – Waals Brabant)

Een unieke formule voor de aanleg, het beheer en het biologisch onderhoud van uw groene zone.

Wat is meer de moeite waard, dan met je bedrijf en alle medewerkers, milieuvriendelijke keuzes te maken… Kies voor een diferentieel beheer : laattijdig en hoog maaien, bloeiweiden, afstand nemen van pesticides, aanleggen van hagen, mulching, beheer van de natte zones…

Doelen :

Kostbeheer voor het onderhoud, een doordachte en gemotiveerde plaats voor de natuur, rekening houdend met de primaire functie van elke plek.

Meer weten : Laurent Dabomprez – 0475 50 12 35 – www.jardinier-bio.be

Red Forest (Brussel – Waals Brabant)

Bestel je BeeWelcome hotel

Je kan je hotel bestellen via onze website.

Hotel bestellen